Вид абонамент: безплатенТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 65 Сортирай по:
Годишно счетоводно приключване, процедури на изпълняване и произтичащите от това стопански операции и тяхното отчитане.
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 67, качен на 16/10/2012 от mais бр коментари 0
Работния план-график трябва да се представи на ръководителя на предприятието и той да бъде утвърден от него.Това обстоятелство има значение при ангажирането на длъжностни лица от други функционални служби и отдели при извършване на някои необходими действия операции,свързани с годишното счетоводно п
ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА АКТИВИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ / 25 стр. част от дипломна работа /
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 25, качен на 12/10/2012 от тетрадка.бг бр коментари 0
От счетоводна гледна точка като обобщаващо понятието „предприятие” е въведено в употреба със Закона за счетоводството, влязъл в сила от 01.04.1991 г. По смисъла на закона, в сила от 01.01.2010 г. – Чл. 1. (2) предприятия са: „търговците по смисъла на Търговския закон; юридическите лица, които не са
ТЕХНИКА НА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ХАРМОНИЗИРАНЕ В ЕС /по примера на подоходното облагане на физическите лица./
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 71, качен на 15/02/2012 от siyana бр коментари 0
Предмет на настоящето изследване е анализът на данъчното облагане и данъчната система в Република България. То си поставя за основна цел да изследва същността и особеностите на данъчното облагане в страната и на тази основа да очертае перспективите за тяхното развитие във връзка с присъединяването н
Управление на парично-кредитната политика на Булбанк АД.
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 80, качен на 15/02/2012 от koleva89 бр коментари 0
Кредитът се определя като отношение, при което временно свободни средства в парична или стокова форма се предоставят от едно лице на други, при условие на възвращаемост и срещу заплащане на лихва. Кредитната сделка е особена форма на движение на стойността, която се отличава по това, че обхваща две
Счетоводно отчитане на приходите и разходите в строително предприятие /2009-2011/
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 93, качен на 08/01/2012 от nsd бр коментари 0
Разходите са присъщи за дейността на всяко предприятие. Те са съвкупност от създадени и пренесени стойности. Според Общите разпоредби на счетоводните стандарти разходите представляват:" намаление на икономическата изгода през отчетния период под формата на извеждане извън предприятието или намалени
ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ И ИНСТРУМЕНТИ (2)
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 23, качен на 08/09/2011 от swet бр коментари 0
Развитието на финансовата система има важен принос за състоянието на икономиката на дадена страна Погледнато в исторически аспект появата на финансовите активи и инструменти се свързва с борсовата търговия. Борсите водят началото си от средните векове и се свързват с морските градове-държави Венеци
ОТЧИТАНЕ НА ЛИЗИНГОВИЯ ДОГОВОР В ЕТ.
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 49, качен на 15/06/2011 от lionda_ бр коментари 0
Целта на настоящата работа е да покаже предимствата на лизинга като алтернативна форма за финансиране на бизнеса и да докаже, че в повечето случаи сключването на договор за лизинг е по-добър вариант за набавяне на даден актив отколкото използването на кредит за същото. За да бъде постигнато това
Текущо счетоводство на бюджетните предприятия.
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 97, качен на 15/06/2011 от milan.sis бр коментари 0
При това организационната структура на бюджетното предприятие ще предопредели и формата и съдържанието на счетоводството. Определена роля в това направление ще играе източника и начина на финансиране на бюджетната дейност. В този смисъл следва да се отбележи, че организацията на счетоводството може
Подобряване използването на дълготрайни активи. Пример със София БТ" АД.
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 64, качен на 14/06/2011 от praz бр коментари 0
В направената разработка се поставя целта да се направи изследване и анализ на използването на дълготрайните активи, като един от основните елементи на капитала в конкретна индустриална фирма и да се разкрият по-съществените проблеми в тази област. Тяхното ефективно използване и управление чрез амор
ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ – СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ.
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 90, качен на 25/05/2011 от goshava бр коментари 0
Цел на настоящата разработка е да бъде очертана и ролята на данъчният контрол при прилагането на ДДС в България. Също така ще бъде показана системата за счетоводното отчитане на разчетите, които възникват във връзка с начисляването, плащането или приспадането на този вид данък. В практичната част н
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА.ХАРАКТЕРИСТИКА И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ ВЪВ ФИРМА „ПЕРФЕКТ” ЕООД”.
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 62, качен на 24/05/2011 от hrys-to бр коментари 0
Работната заплата като икономическа категория е свързана с трудовия пазар, механизмите на неговото функциониране и спецификата на взаимоотношения между основните субекти на трудови отношения - работодател и наемен персонал. Работната сила е стока и това налага тя да има цена. Тази цена се разглежда
ОТЧИТАНЕ ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 40, качен на 24/05/2011 от admin бр коментари 0
Според трудовото законодателство у нас, допълнителните трудови възнаграждения или част от тях може да се изплащат в натура, ако това е предвидено в акт на Министерския съвет, колективен или индивидуален трудов договор /Кодекса на труда чл.269,т.2/. Работната заплата като икономическа категория е свСтр 1 2 3 4 5 6

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 996 )
Ученици ( 17 )

ВИД
Курсови работи ( 371 )
Дипломни работи ( 252 )
Лекции ( 84 )
Готови дипломни работи ( 56 )
Задачи ( 51 )
Теми ( 46 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 18 )
Тестове ( 17 )
Доклади ( 16 )
Казуси ( 14 )
Теми за държавен изпит ( 12 )
Пищови ( 11 )
Реферати ( 10 )
Презентации ( 9 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 9 )
Учебници ( 6 )
Коментар ( 6 )
Уроци ( 5 )
Документи ( 4 )
Изследвания ( 3 )
Бизнес план ( 2 )
Дисертация ( 2 )
Поръчай задача ( 2 )
Есета ( 1 )
Анализи ( 1 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 1 )
Упражнения ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство ( 823 )
Финанси ( 49 )
Маркетинг ( 23 )
Технически и инженерни специалности ( 21 )
Публична администрация ( 19 )
Мениджмънт / Управление ( 18 )
Туризъм ( 17 )
МИО ( 10 )
Пожарна и аварийна безопасност ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96703499 написани страници
 558259098528 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 4 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

От mira_k@xxx...
на 04.03.2018г 16:18:46
Първо искам да ви благодаря, защото на двете курсови работи които ми изготвихте имам оценки 6,00 и 5,50 :)

От kateto@xxx...
на 04.03.2018г 16:15:39
Искам да ви благодаря за хубавата дипломна работа към която имах и защита със презентация. Подготвих се по нея и наистина разработената тема от вас е много добра!

От kali_peichev@xxx...
на 21.11.2017г 17:55:43
Май вече на ти трябва да започнем да си говорим :))))) Толкова теми ми написахте, че трябва да напиша вашето име на дипломата си :))) Страхотни сте.

От korandor@xxx...
на 17.11.2017г 18:32:56
Благодаря и със сигурност ще ползвам отново помощта Ви

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Дипломни работи, Счетоводство
Real Time Web
Analytics