ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (254)
Ученици (2)

ВИД
Дипломни работи (251)
Курсови работи (2)
Теми (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (64)
Финанси (49)
Маркетинг (23)
Технически и инженерни специалности (21)
Публична администрация (19)
Мениджмънт / Управление (18)
Туризъм (17)
МИО (10)
Пожарна и аварийна безопасност (9)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 6 Сортирай по:
Дипломни работи, Пожарна и аварийна безопасност
Противопожарното състояние на Хирургически корпус на Окръжна болница – гр.Ямбол.
Дипломни работи, по Пожарна и аварийна безопасност , брой страници 104, качен на 29/04/2012 от bogdan1982 бр коментари 0
В настоящата дипломна работа е извършен анализ на противопожарното състояние на Хирургически корпус на Окръжна болница – гр.Ямбол. Направена е проверка за съответствието на проекта с изискванията на пожарната безопасност с цел установяване на пропуските и недостатъците в проектирането. Проверена е организацията и реда създадени за изпълнението на противопожарните изисквания в обекта. Извършена е проверка на архитектурно-строителната част, която включва : - изисквания към генералната планировка; - пожароустойчивост на сградата; - изисквания към вътрешната планировка; - условие за безоп
Пожарната опасност на Публичен Дом “Мара Белчева”.
Дипломни работи, по Пожарна и аварийна безопасност , брой страници 87, качен на 17/03/2011 от mur4ok бр коментари 0
Извършена е проверка на архитектурно-строителната част съгласно изискванията на пожарната безопасност. Като в нея влизат: проверка на генералната планировка, проверка на вътрешната планировка, проверка пожароустойчивостта на конструкциите, проверка димозащитата, проверка на евакуацията. Още проверка е извършена на: отопление и вентилация, електрическата инсталация, противопожарно водоснабдяване, противопожарна техника и автоматика. Направени са изводи за несъответствията и пропуски проектното и фактическото състояние на обекта. Посочени са организационни и технико-конструктивни мероприятия за
противопожарното състояние на Хирургически корпус на Окръжна болница – гр.Ямбол
Дипломни работи, по Пожарна и аварийна безопасност , брой страници 124, качен на 17/03/2011 от efreytor бр коментари 0
През последните десетилетия както в развитите икономически страни, така и у нас започна масовото изграждане на многоетажни и високи сгради.Тази тенденция е породена както от недостига на земя за застрояване, така и от високите цени на терените, което в особена степен важи за големите градове. По тази причина хората, занимаващи се с проектирането и строежа на сградите се стремят да “съберат” колкото се може по-голяма застроена площ върху колкото се може по-малка фактическа. Резултатът от това е увеличаване височината и етажността на сградите. Това от своя страна носи редица рискове, свързани с
Противопожарна защита на хотел “Велбъжд” гр.Кюстендил.
Дипломни работи, по Пожарна и аварийна безопасност , брой страници 129, качен на 17/03/2011 от jeronimo бр коментари 1
Ежегодно човечеството търпи огромни загуби на човешки и материален ресурс, причинени от пожари. Да се предвиди причината, времето и мястото където ще възникне пожар в една сграда е изключително трудна задача дори невъзможна, тъй като зависи от много фактори със случаен и неслучаен характер. Въпреки това изследванията и наблюденията върху причините за възникване и развитието на пожарите показват общи закономерности на базата на които могат да бъдат взети превантивни мерки. Това от своя страна ще осигури известна степен на безопасност за сградите и хората в тях. Повишаване на сигурността е осно
Оценка на противопожарната безопастност.
Дипломни работи, по Пожарна и аварийна безопасност , брой страници 68, качен на 17/03/2011 от stambov бр коментари 0
За сгради с повишена етажност като разглежданата в настоящата дипломна работа решаването на този въпрос е от изключително важно значение. При възникване на пожар в такива здания, ако не са взети необходими организационни и технически мерки димът се разпространява в хоризонтална и вертикална посока със скорост 10-15m/min [9]. Това води до бързо задимяване на съседните помещения, етажите, пътищата за евакуация, стълбищната клетка и асансьорните шахти. Което от своя страна е сериозна заплаха за пребиваващите хора. Също така продуктите на горене могат да способстват за възникване и на други огнища
Основни задачи на службите за пожарна и аварийна безопасност по оказване на първа помощ и материално-техническо осигуряване на същите
Дипломни работи, по Пожарна и аварийна безопасност , брой страници 62, качен на 15/03/2011 от wqw бр коментари 0
В точка първа е направен анализ на дейността на противопожарните служби на развитите страни , по специално на Франция . Разгледана е и структурата на Френската служба за противопожарна охрана по оказване на първа помощ . В точка втора е направен анализ на дейността на СЦСНМП. В анализа са взети предвид всички случаи с изключение на тези с патологични заболявания и други , подобни на тях , които не представляват интерес за настоящата дипломна работа . В точка трета е направен анализ на основните задачи на СПАБ по оказването на първа помощ , на базата на ЗМВР , имайки предвид разширяването на


Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2022, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни