Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 10 Сортирай по:
Приоритети и позиции във външната политика на Република България по основни актуални международни въпроси.
Дипломни работи, по МИО, брой страници 122, качен на 25/05/2011 от admin бр коментари 0
Определящи ориентири в подбора на третираните тук въпроси са външнополитическите приоритети на България на съвременен и бъдещ етап, както и проблеми, имащи пряко отношение към националната сигурност и интереси на Републиката. В съвременния бързо глобализиращ се свят една демократична страна или общност от такива държави не би могла да постигне надеждна национална сигурност, ако тя не е обвързана с регионалната, съответно и с глобалната сигурност, а последната не би могла да бъде подържана в устойчиво състояние, ако не е интегрална част от далеч по-сложен процес на глобално управление. Суверенн
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ МЕЖДУ ЕС И NAFTA.
Дипломни работи, по МИО, брой страници 56, качен на 12/05/2011 от jfj бр коментари 0
Една от специфичните особености на световното стопанство през втората половина на 20 век се явява интензивното развитие на международните икономически отношения. Настъпва разширяване и глобализация на икономическите отношения между отделните страни, между групи страни, икономически групировки, отделни фирми и организации. Структурата на междунарадните икономически отношения е образувана както от двустранни така и от многостранни отношения, а механизмът им включва в себе си правни норми и инструменти по реализацията им (договори, съглашения, харти и др.). Техни субекти са държавите, разли
Формиране на регионалната политика на ЕС.
Дипломни работи, по МИО, брой страници 59, качен на 12/05/2011 от admin бр коментари 0
Страните-членки прилагат европейска регионална политика финансирана чрез средствата на ЕС (Структурните Фондове и Фонд "Сближаване"), която отразява тази солидарност между гражданите на Общността. Структурните Фондове са механизма, посредством който финансовите ресурси са пренасочват към по-слабо развитите региони в страните-членки. Ролята на ЕС обаче не се свежда само до финансовия принос. Чрез своята регионална политика ЕС налага своето виждане за развитието, планирано на местно ниво. Когато е необходимо, тя се намесва и допринася за развитието на вътрешния пазар, икономическия и валутен съ
Митнически режими и конвенции.
Дипломни работи, по МИО, брой страници 66, качен на 12/05/2011 от gurgamel бр коментари 0
Основната задача на настоящата дипломна работа е описание на проблематиката на контрол на вносно-износната дейност и митническата политика на Република България. Тематично е структурирана в две глави: “Митнически контрол” и “Митнически режими и конвенции”. Глава първа съдържа тематични раздели, касаещи същността и особеностите на митническия контрол, различните мита и определяне на митническата облагаема стойност. В раздел “Митнически контрол - същност и задачи” са анализира структурата и функциите на митническата организация на страната. В организационно отношение контрол се осъществява от
БОРСАТА КАТО ОРГАНИЗИРАН ПАЗАР И ПРОБЛЕМИ НА ПРИЛАГАНЕТО Й КАТО ФОНДОВИ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ
Дипломни работи, по МИО, брой страници 69, качен на 12/05/2011 от tesska бр коментари 0
Фондовата борса се счита за перфектен пазар. Законът за търсенето и предлагането действа най-бързо и адекватно. Докато на обикновените пазари цените се определят от продавача, а купувачът в зависимост от цената решава да купи или да не купи, на борсата двамата участници са гъвкави и еднакво активни в търсенето на взаимно приемлива цена. На стоковия пазар повишаването на цените предизвиква повишаване на предлагането, но в повечето случаи това става бавно и до изчерпване на предлаганата стока. Много по-динамично се развиват събитията на фондовата борса. Ценните книги са типична взаимозаменяем
МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ.
Дипломни работи, по МИО, брой страници 61, качен на 12/05/2011 от admin бр коментари 0
При присъединяването към Европейския съюз българската митническа администрация ще трябва да поеме отговорността за защита и контрол на своята част от външната граница на Европейския съюз. Същевременно тя ще носи и своя дял от отговорността по прилагането на общата митническа политика в Европейския съюз. Ето защо, с приемането на Закона за митниците и правилника за прилагането му, се създадоха нормативни предпоставки за успешни преговори по присъединяването. Веднага следва да се подчертае, че митническото законодателство се прилага в нормативна среда, която далеч не е така добре хармонизирана
ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАТА ОРИЕНТАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ.
Дипломни работи, по МИО, брой страници 102, качен на 17/03/2011 от admin бр коментари 0
От географска, историческа и съвременнополитическа гледна точка България е разположена в един от най-невралгичните региони на света, в чиито по-широки граници влизат Югоизточна Европа, Черноморският басейн с прилежащите му територии, Кавказ и Източното Средиземноморие с част от земите на Близкия Изток. Историческо ядро на Стария свят, този регион се отличава с извънредна етническа, културна и религиозна пъстрота, с разнообразно и често противопоставено идеологическо и политическо наследство, и с подчертани различия в стопанските възможности и икономическото развитие на намиращите се в него об
МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ПРЕВОЗ НА СТОКИ ПОД ПОКРИТИЕТО НА КАРНЕТ ТИР.
Дипломни работи, по МИО, брой страници 77, качен на 17/03/2011 от bobinka бр коментари 0
В заключение може да се каже, че е актуално предприемането на едно научно-теоритично осмисляне на действащия в Р България митнически контрол и основно проучване на неговата организация и многофункционална същност. Само тогава ще бъде оценена решаващата му роля в динамичните процеси на нашето обществено развитие.Тенденции в развитието на митническия контрол Промяната на икономическия модел на страната оказва влияние и върху развитието на митническия контрол. Тя се характеризира преди всичко с промяна на отношенията на собственост, т.е. с приватизация и преструктуриране на икономиката. Начало
Кралство Испания: икономика и външноикономически връзки.
Дипломни работи, по МИО, брой страници 75, качен на 17/03/2011 от djuly бр коментари 0
Настоящата дипломна работа се състои от увод, четири глави и заключение. В Глава първа е представена характеристика на испанската икономика от 1975 г до наши дни, като се проследяват промените в икономическите й показатели, причините за тях, състоянието на вътрешния пазар на страната, данни за населението и работната сила на Испания, грижи за околната среда. В Глава втора се обръща внимание на външноикономическите връзки на Кралство Испания, в това число външната търговия, внос и износ, туризъм, миграция. Тази глава разкрива външноикономическите връзки на Испания със страните от ЕС, с африка
Анализ на външнотърговска сделка.
Дипломни работи, по МИО, брой страници 62, качен на 17/03/2011 от денз бр коментари 0
През последните години настъпиха драстични изменения в организационната структура на външната търговия на България. От тясно специализирана и централно управлявана административна дейност, външната търговия започва да се развива в нормалните си съвременни форми и връзки. Международната реализация на произведената продукция е съществен елемент от цялостната дейност на огромен брой предприятия в съвременните условия на интензивно развитие на между-народните икономически отношения, на нарастващата взаимозависимост между отделните държави в решаването на сложни проблеми с национа-лен и международеПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 348 )
Ученици ( 1 )

ВИД
Дипломни работи ( 251 )
Курсови работи ( 61 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 10 )
Готови дипломни работи ( 7 )
Теми ( 6 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 4 )
Казуси ( 2 )
Реферати ( 1 )
Доклади ( 1 )
Есета ( 1 )
Коментар ( 1 )
Лекции ( 1 )
Презентации ( 1 )
Дисертация ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
МИО ( 107 )
Счетоводство ( 64 )
Финанси ( 49 )
Маркетинг ( 23 )
Технически и инженерни специалности ( 21 )
Публична администрация ( 19 )
Мениджмънт / Управление ( 18 )
Туризъм ( 17 )
Пожарна и аварийна безопасност ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Дипломни работи, МИО
Real Time Web

Analytics