ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (791)
Ученици (4)

ВИД
Дипломни работи (251)
Курсови работи (219)
Готови курсови / реферати / казуси (115)
Теми (53)
Казуси (22)
Есета (21)
Реферати (18)
Задачи (17)
Лекции (15)
Пищови (11)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (8)
Коментар (8)
Презентации (6)
Дисертация (5)
Изследвания (5)
Теми за държавен изпит (4)
Готови дипломни работи (4)
Анализи (4)
Бизнес план (3)
Доклади (2)
Поръчай есе (2)
Тестове (2)
Уроци (1)

КАТЕГОРИЯ
Икономика (549)
Счетоводство (64)
Финанси (49)
Маркетинг (23)
Технически и инженерни специалности (21)
Публична администрация (19)
Мениджмънт / Управление (18)
Туризъм (17)
МИО (10)
Пожарна и аварийна безопасност (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 4 Сортирай по:
Дипломни работи, Икономика
Изследване развитието на пазара на автомобили Volkswagen, модел Golf.
Дипломни работи, по Икономика, брой страници 49, качен на 09/11/2015 от iohana_ivailo@abv.bg бр коментари 0
Пазарът е сфера на икономиката, в която се разменят и разпределят ресурси и блага между икономическите субекти – купувачи и продавачи. Понятието пазар се използва широко в бизнес терминологията и в ежедневието на хората. За целите на бизнес планирането се използват главно две основни значения на пазара: Първо като съвкупност от потенциални купувачи на даден продукт или услуга. Второ пазарът се разглежда като съвкупност от пазарни отношения, между които търсенето и предлагането. Определянето на фирмения пазар в съвременните условия е изключително труден и постоянно усложняващ се хипотетичен про
Състояние и перспективи за развитие на "Взаимоспомагателни земеделски кредитни асоциации на частни стопани" в България
Дипломни работи, по Икономика, брой страници 74, качен на 03/09/2012 от sibelka5445 бр коментари 0
Кредитните кооперации са с най-дълга история на съществуване в земеделието. Основоположници на този вид кооперации са немските банкови дейци Райфайзен и Шулце. Райфайзен - на локалните кредитни каси, а Шулце - на регионалните популярни банки. За повече от вековната си история кредитните кооперации в много страни владеят значителна част от финансово-кредитната им система, като директно обслужват частните земеделски производители. Кооперативните сдружения и банки имат за основен предмет на дейност подпомагане на своите членове при осъществяване на парични операции, свързани с първоначалното натр
Предприемаческа дейност в големите, средните и малките предприятия в аграрната сфера.
Дипломни работи, по Икономика, брой страници 24, качен на 10/12/2011 от diditoo88 бр коментари 0
Икономиката,основаваща се на пазарните принципи и предприемаческата инициатива на стопанските субекти,се формира като единна система,всяка част от която изпълнява своята функционална роля в общественото разделение на труда,в реализацията на социалните, икономическите и производствено-технически цели на обществото. Механизмът на пазарното стопанство не се свежда само до законите на търсенето и предлагането,които стихийно регулират пазара и довеждат в крайна сметка до взаимно съответствие на цените,производството и потре-блението.Съвременната пазарна икономика не може да се направлява и регулир
Кооперативен автомобилен транспорт.
Дипломни работи, по Икономика, брой страници 5, качен на 27/06/2011 от ellis бр коментари 0
Необходимостта от транспорт възниква поради факта, че потреблението на продукцията обикновено не съвпада с мястото и времето на нейното провеждане. Преодоляването не пространствената отдалеченост на производство от потреблението е също така обективно необходимо за задоволяване на обществените потребности. Транспорта съдейства непосредствено за повишаване на жизненото равнище на населението, за преодоляване на социални-икономическите и културни различия между града и селото. Важно предимство на автомобилния транспорт, което в особено


Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни