ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (251)
Ученици (1)

ВИД
Дипломни работи (251)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (64)
Финанси (49)
Маркетинг (23)
Технически и инженерни специалности (21)
Публична администрация (19)
Мениджмънт / Управление (18)
Туризъм (17)
МИО (10)
Пожарна и аварийна безопасност (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 251 Сортирай по:
Дипломни работи
Корупцията в държавната и местната власт
Дипломни работи, по Публична администрация, брой страници 101, качен на 26/11/2017 от stenliii95 бр коментари 0
Като комплексно явление, корупцията представлява отрицание на честната конкуренция в стопанската сфера, демотивира предприемачеството, стимулира сенчестата икономика и стопанската престъпност, влошава публичните услуги и утежнява социалното бреме за гражданите. По такъв начин корупцията допринася за увеличаването на пропастта между бедни и богати в рамките на прехода към пазарна икономика и се превръща в пряка заплаха за демократичните устои на обществото. Само че, въпреки предприетите мерки, корупция у нас все още има при това в големи размери. Нещо повече, корупцията съществува както в
ПЕРИОДИЧНО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ В ПРЕДПРИЯТИЕТО
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 96, качен на 22/11/2017 от MONIKA797 бр коментари 0
Първият въпрос, на който всяко предприятие трябва да си отговори е, коя е приложимата счетоводна база, върху която да изготви и представи Годишния си финансов отчет. Вече от няколко години предприятията в страната ни съставят годишни финансови отчети на две различни бази. От 2006 г. Международните стандарти се прилагат и от онези предприятия, които доброволно са ги прилагали през 2004 г. и след това – вече задължително през 2005г.Всички останали, прилагат Националните счетоводни стандарти за малки и средни предприятия, които са в сила от 01.01.2005 г. През отчетната 2006 година основните тек
„ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, КАЛКУЛИРАНЕ СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОИЗВЕДЕНАТА ПРОДУКЦИЯ В „КММ“ АД – ГРАД ШУМЕН“
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 60, качен на 02/11/2017 от tumpur бр коментари 0
При осъществяването им имуществото на предприятието се променя в посока на намаление. Разходите се изразяват във влагане на средства (активи) за създаване на продукти и услуги, предназначени за продажба. Те се свързват и с възникването на различни видове задължения (пасиви) – като задължения за плащане на външни услуги, на лихви по получени заеми, на работна заплата и осигуровки и др. С възникването им разходите се включват в стойността на създадените продукти и след това чрез постъпленията от продажби се възстановява паричната им равностойност. При нормална дейност на предприятието изразходен
Дипломна работа относно Стратегическото маркетингово планиране
Дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 89, качен на 25/01/2017 от tetradka.bg бр коментари 1
Като групираме насоките, в които текат мислите ни през един ден, неизбежно констатираме, че те най-продължително се задържат върху проблеми на настоящето. Анализирайки критично постъпките си всички търсим поуки от вчерашния ден. И млади и стари обаче гледат и към утре. Без конкретни виждания нашето движение към бъдещето е затруднено и забавено. Така е и с предприятието, с организацията. Стратегическото планиране не се ограничава дотова да разработва методология за опознаване на утре. То не е просто футурология или прогнозиране. То трябва да генерира знания, при помощта на които да се откриват
Ситуационен анализ при разработването на маркетинговата стратегия за развитие на продажбите на “Агрополихим” АД
Дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 75, качен на 04/11/2016 от tetradka.bg бр коментари 0
След като се определи маркетинговата стратегия на фирмата, на нейна основа се формира маркетинговият микс. Той е комплекс от контролируеми пазарни променливи, които фирмата използва, за да достигне желаното ниво на продажбите на целевия пазар. Маркетинговият микс се състои от четири основни стратегии: продуктова, ценова, дистрибуционна и ценова стратегия. Те се разработват съвместно в комплекс. От изключителна важност е тяхната добра синхронизация. Те могат да се регулират, но до определени граници. Силно зависими са от факторите на обкръжаващата среда. Продуктова стратегия Продуктът е вс
Стратегически маркетингов анализ на „Дунапак Родина” АД.
Дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 60, качен на 04/11/2016 от tanev87 бр коментари 0
Стратегическото планиране на фирмената дейност е основна предпоставка и условие за успешен бизнес, защото означава вземане на ключови управленски решения с дългосрочен характер, от които зависи както съществуването, така и прогресивното развитие на дадено предприятие. Стратегическият маркетингов анализ има за цел да изясни миналото и сегашното състояние на стратегическите бизнес единици и техния бъдещ потенциал. На тази основа ръководството на фирмата, поставя стратегическите си цели и стратегиите за тяхното постигане, а именно, коя стратегическа бизнес единица да подкрепи ресурсно и от кoя
Състояние и перспективи на глобалния валутен пазар
Дипломни работи, по Финанси, брой страници 57, качен на 24/03/2016 от dyordanova бр коментари 0
Ще се направи и обстоен анализ на валутния пазар в България, с неговите основни тенденции на развитие, показатели, тип на сключване на валутни сделки, както и влиянието на българския валутен пазар по отношение на глобалния валутен пазар. Следва да се обърне голямо внимание на основните типове валутни сделки, както и тяхното влияние върху глобалния валутен пазар. Връзките между финансовите центрове, които имат много добре развит валутен, паричен и капиталов пазар, са в основата на ефективното функциониране на световния финансов пазар. Във връзка с това се подчертава значението на глоб
Изследване развитието на пазара на автомобили Volkswagen, модел Golf.
Дипломни работи, по Икономика, брой страници 49, качен на 09/11/2015 от iohana_ivailo@abv.bg бр коментари 0
Пазарът е сфера на икономиката, в която се разменят и разпределят ресурси и блага между икономическите субекти – купувачи и продавачи. Понятието пазар се използва широко в бизнес терминологията и в ежедневието на хората. За целите на бизнес планирането се използват главно две основни значения на пазара: Първо като съвкупност от потенциални купувачи на даден продукт или услуга. Второ пазарът се разглежда като съвкупност от пазарни отношения, между които търсенето и предлагането. Определянето на фирмения пазар в съвременните условия е изключително труден и постоянно усложняващ се хипотетичен про
Ликвидация на щети при застраховка на имущество /
Дипломни работи, по Финанси, брой страници 90, качен на 25/09/2015 от 6mendi бр коментари 0
С приемането на Кодекса за застраховане от 01 януари 2006 г. са уредени правните норми на целия процес застраховане, както и правата и задълженията на участниците в него.Формулирани са също така и основните положения при функционирането на застрахователните дружества, сключването и поддържането на застраховките, както и изплащането на застрахователните суми. Интерес представляват условията, тарифите и ликвидацията на щети при отделните застрахователни дружества, в случая – Общите условия на застрахователно дружество “Армеец”. Информацията, която е представена е от Комисията за Финансов Над
Застраховка на домашни животни, птици, риба и кошери с пчели /Алианц/
Дипломни работи, по Финанси, брой страници 61, качен на 25/09/2015 от заза бр коментари 0
В настоящата тема ще бъдат разгледани същността, обхвата и насоките за развитие на застраховка „Животни, птици, риби и кошери с пчели”. Във връзка с това ще бъде извършен обзор на животновъдството в България като основа за налагане на застраховката на застрахователния пазар. Ще бъде разгледан опита на ЗАД „Алианц България” с застраховка „Животни, птици и кошери с пчели”, както и приложимостта й от други застрахователни компании. Застраховката е предназначена за хора занимаващи се с животновъдство и покрива риска от: • Смърт на животните в следствие на пожар • Смърт на животните в следств
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ.
Дипломни работи, по Финанси, брой страници 28, качен на 25/09/2015 от grigo бр коментари 0
Застрахователният пазар се явява важна съставна част от човешката дейност във всяка цивилизована страна, специфичен и сложен сектор ото икономиката. Тои е важен елемент на пазарната инфраструктура, неотменим компонент на икономическата и социалната сфера. Застрахователния пазар е мъстото, на което се срещат застрахователите или техните посредници с кандидатите за застраховане или презастраховане. За застрахователния пазар е характерно появяването на множество застрахователни компании, широк спектър на видове застраховки,допълнителни правни основания за сключване на застрахователни договори
Застраховане ”Живот” – Същност и особености .
Дипломни работи, по Финанси, брой страници 75, качен на 25/09/2015 от yrosla бр коментари 0
С приемането на Кодекса за застраховане от 01 януари 2006 г. са уредени правните норми на целия процес застраховане, както и правата и задълженията на участниците в него.Формулирани са също така и основните положения при функционирането на застрахователните дружества, сключването и поддържането на застраховките, както и изплащането на застрахователните суми. Интерес представляват условията и тарифите на отделните застрахователни дружества, в случая – Общите условия на ДЗИ.В Приложение1 се дава представа за правните положения, които регулират животозастрахователните отношения чрез Кодекса за ЗСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 21
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2023, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни