Вид абонамент: безплатенТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 30 Сортирай по:
СИСТЕМА ЗА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН КОНТРОЛ
Курсови работи, по Данъци, брой страници 20, качен на 05/11/2017 от nuran бр коментари 0
По своята функционалност, данъчно-осигурителният контрол е компонент на стопанския и финансов контрол и е специфично осъществяван вариант на финансовия контрол. Действията, които се приемат от органите на приходите се свеждат до предотвратяване, откриване и санкциониране на незаконното отбягване на
Казуси по „ДАНЪЦИ И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”.
Казуси, по Данъци, брой страници 2, качен на 24/02/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
2. Разходи за бракувани материални запаси с изтекъл срок на годност съгласно нормативни актове и фирмени стандарти в размер на 8 000 лв. 3. Начислени лихви за надвнесени данъци в размер на 900 лв. 4. Направени разходи за текущ ремонт на дълготрайни активи, отчетени като текущи разходи за ремонт в
РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ И ДОКУМЕНТИ ИЛИ ДАННИ НА ТЕХНИЧЕСКИ НОСИТЕЛ И ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ.
Курсови работи, по Данъци, брой страници 11, качен на 23/11/2015 от admin бр коментари 0
Съгласно Наредба 8 декларациите могат да се подадат или в писмен вид т.е. на хартиен носител въз основа на правилно попълнени образци, на електронен носител или по електронен път чрез електронен подпис. Така, че за да е налице успешно подаване на тези декларации и всъщност те да се считат за подаден
ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА /ЗДДФЛ/.
Реферати, по Данъци, брой страници 12, качен на 06/09/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Във връзка с данъка върху доходите е необходимо да се посочат две важни понятия. В международното данъчно право е възприето понятието „агрегация“. Този термин се използва за сумиране на доходите на данъкоплатеца от всички източници с цел определяне на съответната ставка за данък върху доходите. За д
Същност на социалното осигуряване.
Реферати, по Данъци, брой страници 15, качен на 15/09/2014 от Boyadzhiev бр коментари 0
В много публикации обаче не се прави разлика между социалното осигуряване , социална защита , а се говори за разширително и по-тясно разбиране на схемите за социална защита на населението.В българската литература и най-вече в общоприетата практика тази разлика още по-трудно се улавя от обикновения
Данъчни теории. Данъчна система на Република България.
Курсови работи, по Данъци, брой страници 13, качен на 19/07/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
През различните периоди правото на държавата да отнема част от дохода на физическите лица е обяснявано по различен начин. Едно от разпространените схващания свързва данъчното облагане с обстоятелството, че държавата като върховен собственик на цялата територия притежава правото на вечна рента. Данъ
Данък върху наследствата.
Доклади, по Данъци, брой страници 7, качен на 17/06/2012 от cvetka87 бр коментари 0
Данъчната система е твърде важна съставна част на финансовата система въобще и на приходната система в частност. Тя може да бъде определена като съвкупност от прилаганите данъци и тяхната организация. Данъчната система е продукт на многовековното историческо развитие. Тя включва: - броя или съвкуп
Същностна характеристика на данъчната ревизия.
Курсови работи, по Данъци, брой страници 15, качен на 26/01/2012 от 20062005 бр коментари 0
Понятието “ревизия” има специално съдържание – форма за осъществяване на данъчен контрол от специализирани данъчни органи. Като такива компетентните органи трябва да упражняват контрол за спазване на нормативните актове в сферата на ДП. Това е дейност на съпоставяне на фактически извършено с нормати
ПРОБЛЕМИ НА ТЕХНОЛОГИЯТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДАНЪЧНИЯ КОНТРОЛ ЗА СИСТЕМАТА ИЛИ ПО ОТДЕЛНИ ВИДОВЕ ДАНЪЦИ
Курсови работи, по Данъци, брой страници 16, качен на 24/04/2011 от katerina бр коментари 0
Съдържание, увод, заключение и използвана литература от дипломна работа по финанси.
Проблеми при облагане на ЕТ.
Дипломни работи, по Данъци, брой страници 53, качен на 12/04/2011 от soshi бр коментари 0
Данъкът е сложна финансово-икономическа категория и има различни страни и аспекти. Преди всичко данъкът е правна категория и има правна същност, защото се установява и прилага само въз основа на закон. От правна гледна точка той е законосъобразно, задължително, безвъзмездно и принудително плащане от
ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ.
Дипломни работи, по Данъци, брой страници 89, качен на 12/04/2011 от admin бр коментари 0
Системата на социалното осигуряване е основен елемент в политиката на всяка цивилизована държава. Компонентите и възникват и търпят развитие на база на разнообразието на осигурителните рискове. Този принцип за изграждане на защита от страна на обществените институции при настъпване на рискови събити
ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ СЪБИРАЕМОСТТА.
Дипломни работи, по Данъци, брой страници 51, качен на 12/04/2011 от gg бр коментари 0
При създаването на вътрешните правила общините се ръководят от правната рамка, дадена в ЗМДТ, а решенията на общинските съвети и заповедите на кметовете по този закон се обявяват публично в 7 дневен срок от приемането им. Таксите могат да бъдат прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в бройСтр 1 2 3

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 30 )

ВИД
Курсови работи ( 15 )
Дипломни работи ( 3 )
Реферати ( 3 )
Теми ( 3 )
Доклади ( 2 )
Лекции ( 2 )
Казуси ( 1 )
Презентации ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Данъци ( 30 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96730120 написани страници
 907149001348 написани думи
 В процес на работа 2 дипломни работи и 5 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Данъци
Real Time Web
Analytics