ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (21)

ВИД
Анализи (21)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 21 Сортирай по:
Анализи
Поведението на кандидат-президентите Ромни и Обама в телевизонен диспут.
Анализи, по Политология, брой страници 7, качен на 04/09/2014 от eurodancera бр коментари 0
В началото на 2012 г. подготовката за президентските избори в САЩ се разгоря с пълна сила. Но през Октомври тя достигна своята кулминация. Настоящият президент Барак Обама и кандидатът от Републиканската партия – Мит Ромни се изправиха един срещу друг в три телевизионни дебата, като обсъдиха най- важните въпроси на външната и вътрешната политика, здравеопазването, икономика, националната и социалната сигурност на Америка. Роденият през август 1961 г. Барак Хусейн Обама е 44-ят президент на САЩ и първият цветнокож в историята, избран на този пост. Представителят на Демократическата
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ГЛОБАЛНАТА КРИЗА ВЪРХУ КАПИТАЛОВИЯ ПАЗАР -ТЕНДЕНЦИИ, ФАКТОРИ, АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ И ПРОБЛЕМИ.
Анализи, по Финанси, брой страници 21, качен на 10/12/2011 от zidiplam бр коментари 0
За отворена икономика като българската, глобалната криза се изразява на първо време в разширяване на дефицита по търговския баланс и отлив на чуждестранни инвестиции. При това е важно да се има предвид, че причина за нарастващия търговски дефицит през 2008 г. е ръстът на вноса поради силно увеличените цени на енергийните ресурси и суровини през годината, а не свиване на износа, чийто дял в БВП (66.8 на сто) се запазва на равнището на 2007 г. Това е напълно в съответствие и с трендовете на относителен ръст на индекса на продажбите на публичните промишлени компании на годишна база – т.е. за 200
Цели на Девин АД.
Анализи, по Икономика, брой страници 4, качен на 15/06/2011 от lustig бр коментари 0
Фирма „Девин” е основана през 1992 г. в гр. Девин като дружество с ограничена отговорност между физически лица и Община Девин. От 1999 година компанията е акционерно дружество със 100% частен капитал. През август 2007 година „Девин” АД увеличава капитала си и става публична компания с акции за свободно търгуване на Българската Фондова Борса. Девин АД притежава разрешително за водоползване на извор Балдаран, от който се бутилира уникалната за българския пазар изворна вода “Девин”. Това е чиста планинска вода от Родопите - много слабо минерализирана (82 мг/ л) и бедна на натрий (4,5 мг/л). Комб
СУТЬ ВАУЧЕРОВ НА ЕДУ. ПРАВОВЫЕ И НАЛОГОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ИХ ВЫДАЧЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ - ОПЕРАТОРАМИ В БОЛГАРИИ
Анализи, по Счетоводство, брой страници 5, качен на 13/02/2011 от man_loft бр коментари 0
В Болгарии ваучеры на еду в качестве социальной помощи, имеющей специфический налоговый статус, вводятся в 2003 г. с их включением в Закон о корпоративном подоходном обложении. По своему характеру ваучеры на еду, с точки зрения налогового обложения, представляют собой расходы, которые согласно Главе четырнадцатой Трудового кодекса, работодатель может осуществить с целью удовлетворения социально-бытовых потребностей рабочих и служащих. Действия по эмиссии, организации, контролю и оплате ваучеров на еду осуществляются предприятиями, именуемыми „операторы”, получившими разрешение (лицензию), подп
Раждания по местоживеене, статистически райони, области и пол –Данни
Анализи, по Статистика, брой страници 6, качен на 18/12/2010 от admin бр коментари 0
Раждаемостта в България нараства. През изминалата 2009 г. са регистрирани 81 572 родени деца. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ), оповестени днес. От тях 80 956 (99.2%) са живородени, като момчетата са с 1668 повече от момичетата. Мъртвородените деца са 616. В сравнение с предходната година броят на регистрираните у нас живородени деца се е увеличил с 3244, а на мъртвородените - с 45. Коефициентът на общата раждаемост през 2009 г. е 10.7‰, а през предходната 2008 г. е бил 10.2‰. Регистрираният брой живородени деца в страната ни през 2009 г. е най-голям за последни
Разузнавателен анализ на посещенията на чужденци в България в периода 2000-2007 година
Анализи, по Статистика, брой страници 13, качен на 18/12/2010 от уаsho бр коментари 0
По своето значение понятието „туризъм” означава вид спорт, при който се изминават известни разстояния или още „обиколка”, „разходка”. Той включва и самата дейност, свързана с пътуването и организирането на престоите, обслужването, осигуряване на необходимите съоръжения и т.н. Той е стопански отрасъл от третичния сектор-обслужващия, защото не произвежда краен продукт, а извършва услуги. Туристическите ресурси са създадените от човека и природата обекти, процеси и явления. Въз основа на факторите за развитие са формирани две големи групи туристически ресурси: природни и културно-исторически
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕНДЕНЦИЯТА НА РАЗВИТИЕ НА ИЗНОСА
Анализи, по Статистика, брой страници 39, качен на 18/12/2010 от bash_maistor бр коментари 0
Описателният аспект на анализа се изразява в изчисляване на произволни статистически величини въз основа на разполагаемата статистическа иноформация, чрез които се описват закономерностите в развитието на изследваното явление за определен интервал от време, без да се търсят причините, под влиянието на които са формирани тези закономерности. Ще разгледаме следните величини: 1. АБСОЛЮТЕН ПРИРАСТ – абсолютният прираст (∆Y) е разликата между размера на явлението през даден период и друг период, приет за база. Той може да бъде положителна величина и да показва увеличание или отрицателна, която
Динамичен статистически ред
Анализи, по Статистика, брой страници 9, качен на 18/12/2010 от mimo бр коментари 0
Да се изгради статистическият ред по метода на най – малките квадрати. Да се експлоатират продажбите през дванадесетте месеца на 2008 година. Да се изчислят индексите на сезонни колебания и да се направи извод за влиянието на сезонните фактори. Ако е необходимо да се направи експлоатационна прогноза. Месец Година ti ti2 yi=a+bti yiti y/y 2005 2006 2007 Sj Ij y*j2008 yj*=yj.Ij Я 2 -17.5 306.25 1.0125 35 1.9753 1.9753 2.2929 1.2113 1.8265 1.6444 3.2085 5.2761 Ф 1 -16.5 272.25 1.0735 -16.5 0.9315 0.9315 0.5538 0.7891 0.7581 0.6825 3.2695 2.2314 М 3 -15.5 240.25 1.1345 -46.5 2.6443 2.6443
ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2001 ГОДИНА – НЕОБХОДИМОСТ, РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ
Анализи, по Статистика, брой страници 8, качен на 18/12/2010 от enapos бр коментари 0
Преброяванията на населението и жилищния фонд, са част от дейността на националната статистическа система на всяка страна. В същото време тяхното организиране и провеждане не трябва да се приема като чисто статистическа дейност, предназначена да задоволи професионалните потребности на ограничен брой потребители - демографи и статистици. Преброяванията винаги са обслужвали информационното търсене на широк кръг от специалисти във и извън управлението, които в своята дейност се нуждаят от точна демографска и социална информация за вземането на оптимални управленски решения. Това са най-големите,
Акцизът в данъчната практика на Европа и България
Анализи, по Икономика, брой страници 11, качен на 17/12/2010 от paullet бр коментари 0
Данъчната политика е част от фискалната политика, която е основен инструмент за макроикономическо управление, подчинено на три основни цели: - запазване на макроикономическата стабилност чраз поддържането на нисък бюджетен дефицит; - поддържане и стимулиране на устойчив икономически растеж - провеждане на структурните институционални реформи в публичния сектор, чрез заделяне на необходимия резерв от средства за тях. Основния приоритет на икономическата политика е повишаване на жизненото равнище на хората в България. Като част от икономическата политика, данъчната политика в основните си ел
Пазар на техника в България
Анализи, по Икономика, брой страници 5, качен на 17/12/2010 от you бр коментари 0
На пазара на бяла техника се представят високо технологични електроуреди и електроника високо качествени параметри, които са съобразени с международните стандарти. В тази област фирмите на пазара имат възможност да задоволяват различни потребности на потребителите и техните нужди от уреди за бита. Предлаганите продукти на пазара се характеризират с изключително уникални качествени параметри, характеристики за икономичност, функционалност, разнообразен асортимент на уредите, гаранция за произход,дълъг срок на експлоатация. Уредите за дома ориентирани към по-големите фамилии са по-усъвършенств
Пазар на нови автомобили в България
Анализи, по Икономика, брой страници 7, качен на 13/12/2010 от petra_5 бр коментари 0
Пазарът може да се определи като едно от най-съвършените творения на цивилизацията.Той се свързва с най-големите идеали на обществото и на отделния човек - свободата, независимостта, демокрацията.Пазарът има многофункционална характеристика, чиито общи черти се съдържат в следните кратки определения: • Място за сделки; • Форма на стоково - парична размяна; • Критерий за общетвена оценка на продукти и услуги; • Търг за наддаване; • Средище за обмяна на продукти, услуги, пари, идеи; • Пункт за договаряне и споразумение; • Ориентир за вземане на решение; Според А.Смит, пазарът е олицетвоСтр 1 2 ... 2
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни